Kontakt

Obsah článků

Vedení sboru:

Sbor má ve svém čele pětičlenné vedení a čtyři vedoucí jednotlivých hlasů.

dirigentka: Hanka Fišerová - hanka@effatha.cz

pastor: Pavel Bischof - pavel.bischof@cb.cz

manager sborur: Jaromír Krátký - j.v.kratky@gmail.com

komunikace: Filip Smola - smola.fil@gmail.com

statutární zástupce Effatha, z.s.: Roman Toušek - roman@effatha.cz

 

Vedoucí hlasů:

soprán - Anita Vaňková

alt - Bohunka Sáričková

tenor - Jaromír Krátký

bas - Štěpán Raus

 

Effatha, z.s.

Organizací, která zajišťuje organizační a finanční zázemí sboru, je spolek Effatha, z.s.

IČO: 22889728, Sakařova 383, Pardubice, 530 03

statutární zástupce: Roman Toušek