Kontakt

Obsah článků

Rychlý kontakt:

Jana Petriláková - jana@effatha.cz, tel.: 731483270

 

Vedení sboru:

Sbor má ve svém čele tříčlenné vedení a čtyři vedoucí jednotlivých hlasů.

umělecký vedoucí, dirigent: Hanka Fišerová - hanka@effatha.cz

vedoucí sboru, pastor: Roman Toušek - roman@effatha.cz

organizační vedoucí, manager: Jana Petriláková - jana@effatha.cz

Vedoucí hlasů:

soprán - Anita Vaňková

alt - Bohunka Sáričková

tenor - Mirek Krátký

bas - Štěpán Raus

 

Effatha, z.s.

Zaštiťující organizací, která zajišťuje organizační a finanční zázemí sboru, je spolek Effatha, z.s.

IČO: 22889728, Sakařova 383, Pardubice, 530 03

statutár: Roman Toušek