Informace k soustředění v Náchodě 7. - 8. 10. 2017

  • Posted on: 16 September 2017
  • By: jana

Termín: 7.-8.10.2017Místo: CB Náchod, Purkyňova 584,Stravování: pátek – vlastní zásoby, sobota a neděle -  zajišťuje sbor CB,Ubytování: v modlitebně, nebo v rodinách,Vystoupení: sobota v 17 hod. v modlitebně + v neděli při shromáždění