Mimořádné Adventní setkání - 2.12.2017

Obsah článků

  • Posted on: 20 November 2017
  • By: roman

Milí přátelé,

zveme Vás na mimořádné Adentní setkání, které chceme využít mimo jiné k připomenutí hudebního a duchovního přínosu Bohumíra Touška, zakladatele pěveckých sborů Effatha, se kterým jsme se nedávno rozloučili.

Zázemí celé akce nám umožnil Sbor CB v Brně Kounicova, kde se celá akce bude konat.

Zpěváci Effathy - bývalí i současní - jsou zváni na setkání již od 10h, široká veřejnost je zvána na setkání od 15h. Prosíme všechny, kteří by se rádi zúčastnili již dopoledního programu, aby se nahlásili kvůli zajištění obědů Janě Petrilákové - jana@effatha.cz.

Adventní setkání - Brno Kounicova, 2.12.2017 od 15h